Vatandaşlık hakları nelerdir

Üç gruptur. sosyal haklar, ekonomik haklar, siyasal haklar

SOSYAL HAKLAR NELERDİR? 

Toplum yaşamında herkese insanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi,sağlamayı amaçlayan haklardır. Sosyal haklardan başlıcaları;
Ailenin korunması,
Eğitim ve öğrenim hakkı, 
Sağlık, çevre ve konut hakkı,
Soysak güvenlik hakkı
Sanat ve sanatçının korunma hakkı 
gençliğin korunması ve sporun desteklenmesi,
tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması gibi haklardır . 


EKONOMİK HAKLAR NELERDİR? 

Devlet güçsüzleri, güçlüler karşısında korumak gerçek eşitliği ve toplumsal dengeyi sağlamak amacıyla vatandaşlara ekonomik haklar tanımıştır. 
Çalışma hakkı,
Sendika kurma hakkı
Toplu iş sözleşmesi ,grev ve lokavt hakkı
Adil ücret ve dinlenme hakkı
Mülkiyet hakkı
tüketici hakları gibi haklar başlıca ekonomik haklardır. 

İYASAL HAKLAR NELERDİR? 

Vatandaşların ülke yönetimine katılmasını sağlayan haklara siyasal haklar denir. 
Seçme ve seçilme hakkı,
vatandaş olma hakkı,
kamu hizmetine girme hakkı, 
dilekçe hakkı başlıca siyasal haklardır.